Náš příběh

Obchod Restart vznikl pod křídly neziskové organizace Tripitaka a už od září 2015 dává práci mladým lidem, jejichž startovní čára je daleko za ostatními vrstevníky, překážky před nimi jsou od začátku vyšší a riziko pádu větší. V našem sociálním podniku je zaměstnáme na pár měsíců na tréninkovém pracovním místě.  Z mnohdy bezvýchodné situace jim tak může pomoci slušně placená a zajímavá práce.

Uvítali jsme u nás už několik skvělých mladých lidí, kteří u nás „trénovali“ 1-6 měsíců. Rádi jsme se seznámili s každým z nich. Především jsme se ale snažili dát jim prostor nabrat nové zkušenosti, dovednosti a návyky, které využijí v budoucnu. V Restartu mají také možnost uvědomit si, kdo jsou, kam by mohli směřovat a čemu se věnovat. Každému držíme palce, ať je jejich životní i pracovní cesta úspěšná. Od nás si odnesou mimo jiné referenci pro dalšího zaměstnavatele.

V současné době jsme otevřeli sítotiskovou a rukodělnou dílnu v prostorách bývalé Káznice na Cejlu. Tato dílna je také součástí centra Platan  - zázemí a podpora na cestě za duševním zdravím. Módní rukodílnu otevíráme pro klienty centra platan každé pondělí od 13:00 do 16:00.

Znáte někoho, kdo by naši pomoc potřeboval a v obchodě Restart by se mu líbilo? Dejte nám vědět.

Podpořili nás:

Sociální rozměr našeho podniku je od 1. 4. 2017 spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci operačního programu Zaměstnanost. Projekt: Tréninková pracovní místa Restart shop Brno, reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004099.

Obchod Restart byl od 1. 5. 2015 do 31. 3. 2017 součástí rozsáhlého projektu Streetwork pro děti a mládež, zaměřeného na inovace v oblasti nízkoprahových sociálních služeb, realizovaných Českou asociací streetwork, o.s. a Národním vzdělávacím fondem, o.p.s. s občanským sdružením Tripitaka, o.s. a s podporou Dánské nadace The Velux Foundations.

Ateliér Tadaho,

který se vedle interiérového designu zaměřuje na prezentaci zboží, aranžování výloh a prodejen.

www.tadaho.cz

Fotograf Tomáš Hlíva

Vizážistka Iva Kloudová

www.visagepariv.cz

DEGU – Vinný bar a vinotéka v Brně

www.degubrno.cz

Graficon Graffiti Shop Brno

www.grafficon.cz

Petr Jandák – Blackeye design

www.blackeye.cz